Welkom op de website van Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst

De Stichting heeft als doel het bevorderen van de belangen van de Nederlandse vaart, de belangstelling voor de vaart en de zorg voor diegenen die daarbij zijn betrokken (geweest), een en ander in de meest ruime zin van het woord. 

Kaatje, een houten gevelstuk dat in 1785 werd gemaakt om de eerste Kweekschool voor de zeevaart een gezicht te geven, gemaakt door stadsbeeldhouwer A. Ziesenis.
In haar linkerhand houdt zij een roer en naast haar een aantal symbolen zoals de Jacobsstaf voor navigatie op zee, een wakende haan, een kompasroos, een bijenkorf als symbool van werklust en een heerenstaf als symbool voor vrede en handel.

Ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Vereeniging Oud Kwekelingen (VOK) heeft het Vaderlandsch Fonds besloten in samenwerking met Het Scheepvaartmuseum het gevelbeeld te laten restaureren en vanaf zomer 2017 enkele jaren tentoon te stellen in het museum. Kaatje in het Scheepvaartmuseum


Restauratie Van de Velde

 

Zesdelige Podcast over het stoomtijdperk van de Amsterdamse haven

 

Kweekschool voor de Zeevaart 1792 - 1943

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@vaderlandschfonds.nl
 

Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
Het bestuur van de Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's-Lands Zeedienst verklaart te voldoen aan de FIN-normen
Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt.

 ontwerp on_line
realisatie Colibri