Het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst is een van de zeven fondsen die gezamenlijk maritieme projecten stimuleren onder de naam Samenwerkende Maritieme Fondsen (SMF). Het Vaderlandsch Fonds steunt (educatieve) initiatieven die tot doel hebben de belangstelling voor de maritieme wereld te vergroten, speciaal de interesse van jongeren te stimuleren. Tevens draagt het Fonds bij aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van maritieme techniek en maritieme geschiedenis.

Kaatje
 
HISTORIE
Het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ‘s-Lands Zeedienst is opgericht in 1781. Het doel was slachtoffers van de Slag bij Doggersbank te ondersteunen en een nieuwe generatie zeelieden op te leiden. Bij de ondiepte Doggersbank in de Noordzee vond op 5 augustus 1781 een gevecht plaats tussen enkele Britse en Nederlandse oorlogsschepen. De strijd eindigde onbeslist, maar de Nederlanders vierden de afloop als een overwinning. Voor het eerst in bijna honderd jaar had een Nederlandse vloot tegen de machtige Britten standgehouden. Tegelijk viel een groot aantal doden en gewonden te betreuren. Op allerlei plaatsen in het land ontstonden steuncomités die geld inzamelden voor nabestaanden en invaliden. Zo ook in Amsterdam en Haarlem. Deze twee lokale fondsen bundelden eind 1781 hun krachten om jonge zeelieden te gaan opleiden, naast de financiële steun aan weduwen, wezen en invaliden.
 
Het Vaderlandsch Fonds opende in 1785 de Kweekschool voor de Zeevaart aan de huidige Prins Hendrikkade in Amsterdam. Jonge mannen kregen hier een opleiding tot officier bij de koopvaardij of marine. De Kweekschool heeft tot 1972 bestaan. Toen fuseerde de opleiding met de Hogere Zeevaartschool, tegenwoordig onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam. Het internaat van de Kweekschool sloot in 2000. Sindsdien gebruikt het Vaderlandsch Fonds de opbrengst van zijn vermogen om projecten te ondersteunen op het terrein van maritiem onderwijs en onderzoek; en maritieme cultuur en historie, in een verhouding van 30-70%. Het Vaderlandsch Fonds heeft zijn bijzondere collectie van maritiem-historische (kunst)voorwerpen in bruikleen gegeven aan Het Scheepvaartmuseum Amsterdam.
 
Monumentale wandtapijten gerestaureerd

Twee zeldzame en monumentale wandtapijten die in Londen geweven zijn naar een ontwerp van Willem van de Velde de Oude zijn gerestaureerd met hulp van het Vaderlands Fonds. Deze wandtapijten maken onderdeel uit van een serie van zes die verschillende scènes uit de Slag bij Solebay laten zien die op 7 juni 1672 voor de Engelse oostkust plaatsvond. Het grootste tapijt, met een indrukwekkend formaat van bijna 6 bij 3,3 meter, toont de opstelling van beide vloten. Het tweede tapijt van 4,5 bij 3,3 meter laat het gevecht aan het einde van de middag zien, met een volkomen uitgebrand Engelse vlaggenschip Royal James, op dat moment het grootste schip in de Engelse vloot.
Meer info >>

 
 
secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam