PROJECTEN
VERLEDEN
 
HEDEN
 
TOEKOMST
 
2022
Maritiem Masterplan Net zero 2030
2022
Mens op Zee, tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum
2022
Digitale platform Dordrecht5D
2019
TU Delft team Solarboat
2017
Restauratie Kaatje
2015
Tocht naar Chatham of de Slag bij de Medway
secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS
Amsterdam