SUBSIDIE

Het Vaderlandsch Fonds  steunt (educatieve) initiatieven die tot doel hebben de belangstelling voor de maritieme wereld te vergroten en speciaal de interesse van jongeren te stimuleren. Tevens draagt het Fonds bij aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van maritieme techniek en maritieme geschiedenis. Er worden geen subsidies verleend op individuele basis.

Projecten die het Vaderlandsch Fonds subsidieert zijn:

  • Stichting Leerstoel Maritieme Geschiedenis Universiteit Leiden
  • Rotterdam Centre of Maritime History, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Solar Boat team, TU Delft
  • Stichting Maritiem Fonds Scouting Nederland
  • Zeekadetten Korps Nederland
  • Enkhuizer Zeevaartschool
  • Stichting Fellows Het Scheepvaartmuseum
 
 
 
secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam