BESTUUR

R.A. Boogaard  -  voorzitter
Mr. A.M.G. van der Laan  -  thesaurier I
F. Laumans  -   thesaurier II
Prof. Ir. J.J. Hopman  -  commissaris, portefeuille onderwijs
Dr. J.M. de Wit -  commissaris, portefeuille maritieme historie
A.E. Weeke -  commissaris, portefeuille onderwijs
Dr. A.M.C. Van Dissel -  commissaris, portefeuille maritieme historie

Drs. A.N. Schneemann - de Haas -  ambtelijk secretaris

Het bestuur van het fonds ontvangt geen beloning, reis- en of onkostenvergoeding.

Het bestuur van het Vaderlandsch Fonds verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2022.

Bestuursverslag 
 
FINANCIËN

De stichting heeft geen winstoogmerk. De financiële verantwoording van Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ‘s-Lands Zeedienst wordt vastgelegd in een jaarrapport.

Jaarrapport 

De stichting is door de Belastingdienst formeel erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor gelden vrijstellingen van successierechten en inkomsten- en/of vennootschapsbelasting.

ANBI Publicatieplicht 2020 >>
ANBI Publicatieplicht 2021 >>
ANBI Publicatieplicht 2022 >>

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
KVK 4119826
RSIN 8123 90 192

 
SMF FONDSEN
 
Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ‘s-Lands Zeedienst maakt deel uit van de Samenwerkende Maritieme Fondsen. Meer informatie hierover en over de andere aangesloten fondsen is te vinden middels de volgende links:
 
CONTACT

Stichting Vaderlandsch Fonds tot Aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst

 

Zeedienst
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
Annette Schneemann, secretaris
E secretariaat@vaderlandschfonds.nl
M 06 22609502

 
 
 
secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam