disclaimer

Deze website is eigendom van Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's-Lands Zeedienst.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Aansprakelijkheid
Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's-Lands Zeedienst kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die verband houdt met of in verband kan worden gebracht met deze website.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en wordt op uw computer opgeslagen. Deze cookies worden uitsluiten gebruikt om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en voor onze interne statistieken.

Copyright
De inhoud van deze sites is auteursrechtelijk beschermd. Als u onderdelen van onze website overneemt, gelieve de bron te vermelden.

Wij stellen het zeer op prijs als u fouten of andere onvolkomenheden aan ons meldt via secretariaat@vaderlandschfonds.nl

 

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@vaderlandschfonds.nl
 

Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
Het bestuur van de Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's-Lands Zeedienst verklaart te voldoen aan de FIN-normen
Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt.

 ontwerp on_line
realisatie Colibri