Master of Shipping Innovations

Master of Shipping Innovations Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Innovatieve oplossingen bedenken op het snijvlak van scheepsontwerp, operations en duurzaamheid.

NHL Hogeschool wil per september 2014 op Terschelling een masteropleiding Marine Shipping Innovations starten, bedoeld voor afgestudeerden van de opleidingen B. Maritiem Officier, B. Scheepsbouwkunde met bij voorkeur enkele jaren praktijkervaring in het relevante werkveld. De afgestudeerde Master is in staat innovatieve oplossingen te bedenken op het snijvlak van scheepsontwerp, maritieme operations en duurzaamheid teneinde de maritieme veiligheid en economische effectiviteit van het maritieme werkveld te verbeteren. De beoogde masteropleiding Marine Shipping Innovations sluit aan op het expertisegebied “Maritiem” waarop de NHL zich wil profileren.

LIJST - VORIG ITEM - VOLGEND ITEM

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@vaderlandschfonds.nl
 

Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
Het bestuur van de Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's-Lands Zeedienst verklaart te voldoen aan de FIN-normen
Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt.

 ontwerp on_line
realisatie Colibri