DONG Energy Solar Challenge

DONG Energy Solar Challenge, de world cup voor zonneboten!

Zaterdag 28 juni 2014 vindt in Blauwestad Groningen de start van de Dong Energy Solar Challenge plaats. Dit is de World Cup voor zonneboten, waaraan eenenveertig teams van over de hele wereld mee doen. Ook Nederland doet mee met een groot aantal teams, waaronder meerdere leerlingen van Maritieme Opleidingen. De Dong Energy Solar Challenge is de grootste zonnebootrace ter wereld, die voor de vijfde keer in Nederland wordt gehouden.  

Nederland Maritiem Land ondersteunt de ‘Dong Energy Solar Challenge’ door op sportieve wijze aandacht te vestigen op de maritieme studenten die deelnemen. Hiermee zet de koepelorganisatie niet alleen maritiem technische opleidingen en haar studenten in het zonnetje, maar vraagt het ook aandacht voor de ontwikkeling van duurzame techniek binnen de sector.

 Wij  willen ‘onze’ teams -en alle overige deelnemers- ook gedurende de race een hart onder de riem steken. Daarvoor hebben we uw hulp nodig. 

Wij willen u vragen om de deelnemende teams via sociale media toe te juichen en hun berichten te delen onder uw achterban. Gebruik daarbij hashtag #DSC14, zodat iedereen die de race volgt ook uw berichten onder ogen krijgt. U kunt de race live (in beeld) volgen via de website van Dong Energy Solar Challenge.

 

Dong Energy Solar Challenge: www.dongenergysolarchallenge.nl

Jongerenwebsite Nederland Maritiem Land: www.maritimebyholland.nl

Facebookpagina YMR’s: https://www.facebook.com/mbhymr

Twitter NML: @NLmaritiem of @MbH_YMR

Twitter teams: @tudelftSBT@KMSolarTeam en @solarboatracing

LIJST - VORIG ITEM - VOLGEND ITEM

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@vaderlandschfonds.nl
 

Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
Het bestuur van de Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's-Lands Zeedienst verklaart te voldoen aan de FIN-normen
Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt.

 ontwerp on_line
realisatie Colibri