Jan Theunisz. Blanckerhof in Stedelijk Museum Alkmaar

Schilderij van Jan Theunisz. Blanckerhoff 1663

Jan Theunisz. Blanckerhoff (Alkmaar 10 januari 1628 - Amsterdam, 2 oktober 1669) was een 17e-eeuwse kunstschilder die voornamelijk bekend werd door het uitbeelden van marines. Een bekende bijnaam van hem is Jan Maat of Jan Maet. Hij was getrouwd met Catherine van Wyck en had twee kinderen.

In opdracht van de Nederlandse Admiraliteit heeft hij tijdens de oorlog met Engeland verschillende zeeslagen op het linnen vastgelegd. Een schilderij voorstellende de slag op de Zuiderzee is nog te bewonderen in het Statenlogement te Hoorn. De opdracht werd in 1663 verleend, het werk was na 5 jaar voltooid, en door Johannes Kinnema van een indrukwekkende lijst voorzien. Sommige van zijn werken zijn wel ten onrechte toegeschreven aan Jacob van Ruisdael.

www.stedelijkmuseumalkmaar.nl

LIJST - VORIG ITEM - VOLGEND ITEM

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@vaderlandschfonds.nl
 

Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
Het bestuur van de Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's-Lands Zeedienst verklaart te voldoen aan de FIN-normen
Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt.

 ontwerp on_line
realisatie Colibri