Schoon aan de haak - Museum Vlaardingen - 22 juni t/m 10 november 2019

Schoon aan de haak - Schilderachtig vissersleven! Museum Vlaardingen in Vlaardingen.

Een 30-tal schilderijen van onder andere de bekende Hollandse schilders Hendrik Willem Mesdag (1831-1915), Jozef Israëls (1824-1911), Bernardus Johannes Blommers (1845-1914) en Willy Sluiter (1873-1949), worden ‘schoon aan de haak’ tentoongesteld in Museum Vlaardingen. De schilderijen laten zien hoe het vissersbestaan door de verschillende kunstenaars en stromingen werd beleefd; zij belichten de visserij vanuit een bijzondere kunsthistorische hoek. De visser, zijn familie en zijn werk waren een geliefd onderwerp in de kunst van de ‘lange’ 19e- eeuw. Het beeld dat van de visserij werd geschetst in de kunst, bepaalt grotendeels nog steeds onze kijk op het vissersbestaan.

De tentoonstelling wordt georganiseerd in samenwerking met het Dordrechts Museum, waar als aanvulling op Schoon aan de haak de symboliek van vis wordt belicht in de tentoonstelling Beet! – vissen naar verborgen betekenissen.

https://museumvlaardingen.nl

LIJST - VORIG ITEM - VOLGEND ITEM

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@vaderlandschfonds.nl
 

Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
Het bestuur van de Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's-Lands Zeedienst verklaart te voldoen aan de FIN-normen
Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt.

 ontwerp on_line
realisatie Colibri