Sailing Letters - brieven van en aan Nederlandse zeelieden en kooplieden

Het project Sailing Letters wil de bekendheid van de brieven en documenten vergroten en ze toegankelijk maken voor onderzoekers.

Eeuwenlang zijn de brieven van en aan Nederlandse zeelieden en kooplieden en hun familieleden, de scheepsjournalen, aanbevelingsbrieven, ladingboekjes en kwitanties bewaard in het archief van The National Archives in Londen.
Het project Sailing Letters wil de bekendheid van de brieven en documenten vergroten en ze toegankelijk maken voor onderzoekers. Het project is gestart in 2004 op initiatief van de Koninklijke Bibliotheek. Binnen het project werken de Koninklijke Bibliotheek, het Nationaal Archief, de Rijksuniversiteit Leiden en de Samenwerkende Maritieme Fondsen samen.

In 2011 is het project Sailing Letters, inclusief de index die een deel van de documenten ontsluit, overgedragen aan het Nationaal Archief.

De index Sailing Letters zijn op de gahetNA-website te raadplegen. (www.gahetna.nl/collectie/index/nt00424)

LIJST - VORIG ITEM - VOLGEND ITEM

 
 
secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam