Bestuur

R.A. Boogaardvoorzitter
Mr. A.M.G. van der Laanthesaurier I
F. Laumansthesaurier II
Prof. Ir. H.H. Hopmancommissaris, portefeuille onderwijs
Dr. E.M Jacobscommissaris, portefeuille maritieme historie
M.T. Tegelberg CDR b.d.commissaris, portefeuille onderwijs
Dr. A.M. C. Van Disselcommissaris, portefeuille maritieme historie
Drs. A.N. Schneemann - de Haasambtelijk secretaris

 

 

 

 

 

 

De commissarissen van het fonds ontvangen geen beloning. 
De commissarissen van het fonds ontvangen geen reis en of en onkostenvergoeding

Bestuursverslag 2018
Bestuursverslag 2019
Bestuursverslag 2020
Bestuursverslag 2021

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@vaderlandschfonds.nl
 

Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
Het bestuur van de Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's-Lands Zeedienst verklaart te voldoen aan de FIN-normen
Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt.

 ontwerp on_line
realisatie Colibri