Contact

Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ‘s-Lands Zeedienst

Secretariaat
Drs. Annette Schneemann – de Haas
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
T 020 62 47 699 of 06 226 09502  (alleen tijdens kantooruren)
E secretariaat@vaderlandschfonds.nl
www.vaderlandschfonds.nl

Het secretariaat is niet dagelijks geopend. Indien u vragen of opmerkingen heeft adviseren wij een e-mail te sturen. Binnen enkele dagen nemen wij dan contact met u op.
Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden.

Wilt u een subsidieverzoek indienen, dan vragen wij u vriendelijk het aanvraagformulier zo compleet mogelijk in te vullen en te sturen aan secretariaat@vaderlandschfonds.nl
(binnenkort kunt u uw aanvraag digitaal via deze site doen)
 

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@vaderlandschfonds.nl
 

Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
Het bestuur van de Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's-Lands Zeedienst verklaart te voldoen aan de FIN-normen
Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt.

 ontwerp on_line
realisatie Colibri