Financiën

De Stichting heeft geen winstoogmerk.
De financiële verantwoording van Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ‘s-Lands Zeedienst wordt jaarlijks vastgelegd in een jaarrapport.  

Een verkorte versie hiervan kunt u downloaden.
Het jaarrapport 2014  (PDF)
Het jaarrapport 2015 Jaarrapport 2015)
Het jaarrapport 2016. Jaarrapport 2016
Het jaarrapport 2017. Een verkorte versie kunt u hier downloaden.
Het verkorte jaarrapport. Jaarapport 2018
De begroting 2019 is beschikbaar. Begroting 2019
Het verkorte jaarrapport 2019 is gereed en de begroting 2020 kunt u hier downloaden

Het jaarrapport 2020 kunt u hier downloaden
Het jaarrapport 2021 kunt u hier downloaden

ANBI standaardformulier 2020

ANBI Standaardformulier 2021

Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ‘s-Lands Zeedienst is ingeschreven in de                                                                                                               
Kamer van Koophandel onder nummer 41198261.
Het fiscaalnummer van de Stichting is 8123.90.192.

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@vaderlandschfonds.nl
 

Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
Het bestuur van de Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's-Lands Zeedienst verklaart te voldoen aan de FIN-normen
Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt.

 ontwerp on_line
realisatie Colibri