Financiën

De Stichting heeft geen winstoogmerk.
De financiële verantwoording van Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ‘s-Lands Zeedienst wordt jaarlijks vastgelegd in een jaarrapport.  

Een verkorte versie hiervan kunt u downloaden.

Het jaarrapport 2012 is gereed (pdf)
Het jaarrapport 2013 is gereed. Een verkorte versie kunt u hier downloaden.
Het jaarrapport 2014 is gereed  (PDF)
Het jaarrapport 2015 is gereed. Jaarrapport 2015)
Het jaarrapport 2016 is gereed. Jaarrapport 2016
Het jaarrapport 2017 is gereed. Een verkorte versie kunt u hier downloaden.
Het verkorte jaarrapport 2018 is gereed. Jaarapport 2018
De begroting 2019 is beschikbaar. Begroting 2019
Het verkorte jaarrapport 2019 is gereed en de begroting 2020 kunt u hier downloaden

Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ‘s-Lands Zeedienst is ingeschreven in de                                                                                                               
Kamer van Koophandel onder nummer 41198261.
Het fiscaalnummer van de Stichting is 8123.90.192.

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@vaderlandschfonds.nl
 

Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
Het bestuur van de Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's-Lands Zeedienst verklaart te voldoen aan de FIN-normen
Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt.

 ontwerp on_line
realisatie Colibri