Financiën

De Stichting heeft geen winstoogmerk.
De financiële verantwoording van Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ‘s-Lands Zeedienst wordt jaarlijks vastgelegd in een jaarrapport.  

Een verkorte versie hiervan kunt u downloaden.
Jaarrapport 2014, kunt u hier downloaden
Jaarrapport 2015, kunt u hier downloaden
Jaarrapport 2016, kunt u hier downloaden
Jaarrapport 2017, kunt u hier downloaden
Jaarrapport 2018, kunt u hier downloaden
Jaarrapport 2019  kunt u hier downloaden
Jaarrapport 2020, kunt u hier downloaden
Jaarrapport 2021, kunt u hier downloaden

ANBI standaardformulier 2020

ANBI Standaardformulier 2021

KvK 41198261.
RSIN 8123.90.192

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@vaderlandschfonds.nl
 

Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
Het bestuur van de Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's-Lands Zeedienst verklaart te voldoen aan de FIN-normen
Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt.

 ontwerp on_line
realisatie Colibri