Les- en verblijfsaccommodatie voor stagiaires aan boord rederij Spliethoff

Les- en verblijfsaccommodatie voor stagiaires aan boord van een negental schepen van rederij Spliethoff.

Er zijn twee nieuwe D-type opleidingsschepen van de Spliethoff Group. Stagiairs van de scheepvaartopleidingen van onder andere de Maritieme Academie van ROC Nova College volgen hier hun opleiding. De opleidingsschepen varen vooral in het Midden Oosten, de Verenigde Staten en Australië en komen zelden in Europa.

De opleidingsschepen zijn vrachtschepen voorzien zijn van een extra brug bovenop de operationele brug en extra accommodatie met een onderwijsruimte. De stagiairs volgen hun opleiding aan boord en krijgen begeleiding van een speciaal hiervoor opgeleide trainingsofficier. Door deze manier van praktijkleren hebben de cursisten maximale kans hun stage binnen de gestelde tijd en met succes te voltooien.

Om het scheepvaartonderwijs onder jongeren te promoten verzorgt de projectgroep IGO2C rondleidingen en een seminar voor betrokkenen bij de zeevaart en decanen van middelbare scholen. Het project IGO2C is een samenwerkingsverband tussen Spliethoff Group, de Maritieme Academie van ROC Nova College, het Vaderlandsch Fonds en het Platform Beroepsonderwijs.

LIJST - VORIG ITEM - VOLGEND ITEM

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@vaderlandschfonds.nl
 

Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
Het bestuur van de Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's-Lands Zeedienst verklaart te voldoen aan de FIN-normen
Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt.

 ontwerp on_line
realisatie Colibri