Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst heeft de afgelopen jaren onder andere een bijdrage geleverd aan de volgende projecten.

Tentoonstelling Wij Vikingen in Fries Museum
meer
 
Schoon aan de haak - Museum Vlaardingen - 22 juni t/m 10 november 2019
Schoon aan de haak - Schilderachtig vissersleven! Museum Vlaardingen in Vlaardingen.
meer
 
Solar & Energy Boat Challenge in Monaco - 1 - 4 juli 2020
Vaderlandsch Fonds levert bijdrage aan de ontwikkeling van de Solarboat om mee te doen met de Solar & Energy Boat Challenge in Monaco | TU Delft Solar Boat Team van 1 - 4 juli 2020.
meer
 
De wereld van de VOC, Nationaal Archief, Den Haag, 24 februari 2017 t/m 7 januari 2018
In de tentoonstelling De wereld van de VOC ontdekt u een groot aantal VOC schatten. Ga mee op reis langs unieke kaarten, scheepsjournalen, brieven, tekeningen en nog veel meer. En laat u aan de hand van persoonlijke verhalen meenemen door de geschiedenis van de VOC.
meer
 
Geschiedenis en Cartobibliografie van de Nederlandsche Antillen tot 1900, Stichting Explokart, Universiteit van Amsterdam
Stichting Explokart, Universiteit van Amsterdam
Geschiedenis en Cartobibliografie van de Nederlandsche Antillen tot 1900
meer
 
Drijfveer -100 jaar collectie Het Scheepvaartmuseum Amsterdam
Van machinekamer tot Mesdag, van zwemvest tot zeeatlas
‘Drijfveer’ onthult 350 topstukken uit 100-jarige collectie van Het Scheepvaartmuseum.
De tentoonstelling loopt van 1 oktober 2016 tot en met 2 juli 2017
meer
 
Master of Shipping Innovations
Master of Shipping Innovations Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Innovatieve oplossingen bedenken op het snijvlak van scheepsontwerp, operations en duurzaamheid.
meer
 
Sailing Letters - brieven van en aan Nederlandse zeelieden en kooplieden
Het project Sailing Letters wil de bekendheid van de brieven en documenten vergroten en ze toegankelijk maken voor onderzoekers.
meer
 
DONG Energy Solar Challenge
DONG Energy Solar Challenge, de world cup voor zonneboten!
meer
 
Les- en verblijfsaccommodatie voor stagiaires aan boord rederij Spliethoff
Les- en verblijfsaccommodatie voor stagiaires aan boord van een negental schepen van rederij Spliethoff.
meer
 

2 volgende

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@vaderlandschfonds.nl
 

Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
Het bestuur van de Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's-Lands Zeedienst verklaart te voldoen aan de FIN-normen
Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt.

 ontwerp on_line
realisatie Colibri