Restauratie Van de Velde

Restauratie Van de Velde

Willem van de Velde I (1611-1693)
Titel: Episode op de slag bij de Sont

Museum Alkmaar/ 
Restauratie Van de Velde ter gelegenheid van de Van de Velde - tentoonstelling in het najaar van 2021 in het Scheepvaart museum in Amsterdam.

LIJST - VOLGEND ITEM

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@vaderlandschfonds.nl
 

Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
Het bestuur van de Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's-Lands Zeedienst verklaart te voldoen aan de FIN-normen
Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt.

 ontwerp on_line
realisatie Colibri