Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst heeft de afgelopen jaren onder andere een bijdrage geleverd aan de volgende projecten.

Jan Theunisz. Blanckerhof in Stedelijk Museum Alkmaar
Schilderij van Jan Theunisz. Blanckerhoff 1663
meer
 
Scouting Geysendorffer
Vletproject Geyssendorfer
meer
 

vorige  1 2

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@vaderlandschfonds.nl
 

Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
Het bestuur van de Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's-Lands Zeedienst verklaart te voldoen aan de FIN-normen
Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt.

 ontwerp on_line
realisatie Colibri