Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s-Lands Zeedienst heeft de afgelopen jaren onder andere een bijdrage geleverd aan de volgende projecten.

Sailing Letters - brieven van en aan Nederlandse zeelieden en kooplieden
Het project Sailing Letters wil de bekendheid van de brieven en documenten vergroten en ze toegankelijk maken voor onderzoekers.
meer
 
DONG Energy Solar Challenge
DONG Energy Solar Challenge, de world cup voor zonneboten!
meer
 
Les- en verblijfsaccommodatie voor stagiaires aan boord rederij Spliethoff
Les- en verblijfsaccommodatie voor stagiaires aan boord van een negental schepen van rederij Spliethoff.
meer
 
Jan Theunisz. Blanckerhof in Stedelijk Museum Alkmaar
Schilderij van Jan Theunisz. Blanckerhoff 1663
meer
 
Scouting Geysendorffer
Vletproject Geyssendorfer
meer
 

vorige  1 2

secretariaat
Schippersgracht 9
1011 TS Amsterdam
secretariaat@vaderlandschfonds.nl
 

Samenwerkende Maritieme Fondsen is een samenwerking van zes
historische maritieme fondsen in Nederland.
Het bestuur van de Stichting Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van 's-Lands Zeedienst verklaart te voldoen aan de FIN-normen
Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt.

 ontwerp on_line
realisatie Colibri